Nyhetsarkiv

Lysmaster til Kolsåsbanen

I forbindelse med rehabilitering av T-bane nettet i Oslo skal Norax levere lysmaster til Kolsåsbanen. Leveransen skal være ferdig innen 1. juni 2008.

Modell av Tynset TårnetTynset tårnet

Norax skal produsere og montere det mye omtalte Tynset tårnet, tegnet av kunstneren Paul Brandt. Tårnet skal stå i Tynset sentrum. Montering vil bli i løpet av sommeren 2008.

Bildet: Modell av Tynset Tårnet

Nye sittebenker på Tynset og Tolga

NORAX AS har i samarbeid med Tynset kommune og Feste Lanskapsarkitekter, utviklet sittebenker. Disse er utplassert i et antall av 75 stk. i sentrumsområdene i Tynset og Tolga kommuner.
SE MER

Informasjonsskilt til Forollhogna

NORAX AS skal levere 85 vedlikeholds-frie informasjonsskilter til Forollhogna Nasjonalpark. Skiltene er de samme som NORAX har levert til utmarksskilting tidligere. De første skiltene har vært utplassert i en 15- års periode. Skiltene er i samme forfatning som ved leveranse og viser ingen behov for vedlikehold.
SE MER

 

Godt 2007 år

Ferdigvarelager Synnøve Finden2007 har vært et år med stor aktivitet på alle produktområder, og spesielt når det gjelder avfallsskap. Totalomsetningen ble på drøye 22 mill. Norax har levert og montert stålkonstruksjoner til skolebygg både i Folldal og i Tynset og til ferdigvarelager hos Synnøve Finden i Alvdal (Bildet).

Jernbanekulvert i AlvdalJernbanekulvert i Alvdal

Norax leverte sliskebaner og deltok i flytting av jernbane-kulvert i Alvdal.

Søppelskap og fundamenter til Statens Vegvesen

NORAX AS vant igjen en anbudskonkuranse på levering av søppelskap og skiltfundamenter til Statens Vegvesen. I første omgang levering til Nasjonale turistveier på sterkningen Lødingen - Utskarpen.
SE MER

Hus til Rena Leir

Norax AS fikk kontrakt på utvikling og prøveleveranse på hus for 1000 l hjulcontainere for avfallshåndtering etter anbudskonkurranse. Oppdragsgiver er Forsvarsbygg, og husene er allerede utplassert i Rena Leir.
SE MER

 

Søppelstativ til Dronningparken

Norax sine avfallsdunker er utplassert i Dronningparken i Oslo.
SE MER

Benker og bord i betong til Statens Vegvesen

Norax har levert benker og bord i betong til den nasjonale turistveg-
strekningen Løddingen - Utskarpen. Oppdragsgiver har vært Statens Vegvesen. Norax har produsert alle former i stål. Støpearbeidet er utført av Tynset Tre og Betong.
SE MER