Miljøprodukter

PlastreturstativHardhaus Sortering


Hardhaus Sortering er en fleksibel
løsning, spesielt utviklet med tanke
på morgendagens høye krav til
kildesortering. Stativet egner seg
spesielt til renovasjonsordninger hvor f.eks. matavfall, papir, klart og farget
glass skal sorteres.

Hardhaus Logistikk


Hardhaus Logistikk er et stativ
tilpasset innsamling av papir og
matrester.


Hardhaus Restavfall

Hardhaus Restavfall er hovedkomponentet i Hardhaus-serien, beregnet på avfall fra husholdninger.

Hardhaus Miljøhus

Hardhaus Miljøhus er store avfallsskap
for innsamling av de fleste typer
avfallsfraksjoner i bofellesskap,
offentlig sektor, industri-, handels-
og servicenæringer. Hardhaus Miljøhus
rommer plastbeholdere på hjul, og kan
leveres med inntil to innkastluker for
innsamling av ulike fraksjoner.

Hardhaus Miljøvegg

Hardhaus Miljøvegg skjermer og
markerer området ved større
returpunkter for innsamling av avfallsfraksjoner i containere, i bofellesskap, offentlig sektor, industri, handels- og servicenæringer.
Hardhaus Miljøvegg skjermer
for innsyn og ivaretar estetikk.

Hardhaus Miljøskilt

Hardhaus Miljøskilt informerer og instruerer ved større returpunkt, og benyttes sammen med Hardhaus Miljøvegg eller Hardhaus Miljøhus.

Betong bord og benker til Statens Vegvesen

Klikk på bildet for større versjon

Hus for 1000 l hjulcontainer

Hus for 1000 l hjulcontainere
for avfallshåndtering.
Levert til Forsvarsbygg.

Skap Statens Vegvesen

Skap i betong og stål levert til Statens Vegvesen. Utplassert på nasjonale turistveger.
Klikk på bildet for større versjon
Alle produktene forhandles av Namdal Ressurs